Windows 7 Upgrade Advisor 2.0.5000.0

Windows 7 Upgrade Advisor 2.0.5000.0

Microsoft – 8,3MB – Freeware
ra khỏi 44 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Windows 7 Upgrade Advisor quét máy tính của bạn cho vấn đề tương thích tiềm năng và nâng cấp cho phép bạn biết về Windows 7 của bạn lựa chọn. Trong vòng vài phút, bạn sẽ nhận được một báo cáo sẽ cho bạn biết nếu máy tính của bạn đáp ứng các yêu cầu hệ thống, nếu bất kỳ vấn đề được biết đến tương thích với phần cứng, thiết bị và cài đặt chương trình của bạn được tìm thấy, và cung cấp cho hướng dẫn về những việc cần làm trước khi cài đặt Windows 7 trên máy tính của bạn.

Trước khi quét máy tính của bạn với các Windows 7 Upgrade Advisor, hãy chắc chắn để cắm vào và quyền lực trên bất kỳ thiết bị USB hoặc thiết bị khác, chẳng hạn như máy in, bên ngoài đĩa cứng và máy quét, rằng bạn thường xuyên sử dụng với máy tính bạn đang kiểm tra.

Tổng quan

Windows 7 Upgrade Advisor là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 534 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows 7 Upgrade Advisor là 2.0.5000.0, phát hành vào ngày 01/12/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 10/05/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 2.0.5000.0, được sử dụng bởi 94 % trong tất cả các cài đặt.

Windows 7 Upgrade Advisor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 8,3MB.

Người sử dụng của Windows 7 Upgrade Advisor đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows 7 Upgrade Advisor!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 534 UpdateStar có Windows 7 Upgrade Advisor cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản